22. Undervisning, utbildning och omsorg

Presentation:

Vi, Josefin Malm och Sofie Källhage är två förskollärare som arbetar på en förskola i Göteborg. Vi startade 2016 “Förskolepodden- Vi pratar förskola” då vi båda kände att vi ville synliggöra och tydliggöra uppdraget, både för oss själva och för alla kollegor där ute. Vårt uppdrag kan inte vara omöjligt – vad behöver vi göra för att lyckas?
Vi drivs av att utveckla utbildningen för de barn vi möter, att göra skillnad varje dag genom att reflektera över vårt eget förhållningssätt. Det var det som gjorde att vi började fundera över begreppet undervisning. Hur kan vi göra bättre? Hösten 2018 släppte vi vår bok “Uppdrag undervisning- struktur och arbetsglädje i förskolan” som handlar om undervisning, hur vi har tar oss an vårt uppdrag och får ihop vår vardag på ett hållbart sätt.
 

 

Utbildning, undervisning och omsorg.

Tre begrepp som hänger ihop, som har olika innebörd. Eller har dom det? Går det att utesluta sluta något av dem? Vi tänker att det inte går att göra det, utan att vi behöver säkerställa att alla dessa delar bildar en helhet. Vi behöver bygga en organisation som möjliggör detta.


Utbildning är det vi bedriver i förskolan. Varje dag, hela tiden, från det vi öppnar tills vi stänger. Men för att det ska bli utbildning behöver det hålla en viss kvalitet
.
Utbildning är enligt skollagen en verksamhet där undervisning bedrivs.

Inom förskolan har vi länge undvikit att prata om undervisning. Vi har sett det som att vi arbetare med lärande. Men lärande är något annat, något som sker inne i barnet, helat tiden, oavsett om det är positivt eller negativt. Vi vuxna, lärare, behöver ta ansvar för barnens lärande, vi behöver säkerställa att varje barn får de förutsättningar det har rätt till enligt styrdokumenten. Det är här undervisningen kommer in. Definitionen av undervisning är att det är en målstyrd process under ledning av förskollärare. Frågan är hur undervisning i förskolan ska tolkas, hur vi ska göra det till vårt eget?

Undervisning i förskolan är någonting annat än undervisning i skolan.
V
i behöver komma bort från undervisningens vara eller icke vara i förskolan och alla tankar på “skolliknande förmedlingspedagogik” (finns det ens inom skolan längre…?) och istället tänka att undervisning i förskolan handlar om dialog, samspel, lek och relationer.


Ingen gång i vår utbildning kan vi bortse från omsorg. Allt börjar där. Grunden till allt är att barnen är trygga, mår bra och vill vara med
  det vi gör i förskolan. Det är i mötet med barnen vi kan undervisa, och det är där kvalitén sitter. Därför tänker vi att vi behöver organisera våra dagar så att vi får möjlighet till dessa möten i så stor utsträckning som möjligt, oavsett ålder på barnen vi arbetar med. Vi har de förutsättningar vi har, vi behöver göra det bästa av dem. Hos oss bygger hela utbildningen på att vi alltid är så få som möjligt på samma ställe samtidigt. Vi organiserar efter vad vi vuxna ska vara, vad vi ska göra och hur vi ska förhålla oss.

Vi har mål för alla delar av utbildningen vilket möjliggör för undervisning hela dagen.

Vi ser undervisning som ett förhållningssätt som vi har med oss hela tiden. Vi har planerad undervisning i vårt projekt (det vi har planerat i förväg), och vi får möjlighet att ta tillvara på den spontana undervisningen (som uppkommer i stunden), dialogen och tankarna då vi försöker vara i små grupper hela tiden. Vi ser att det bidrar till ett lugn, inte bara hos barnen utan också hos oss vuxna. Vi vuxna kan vara fokuserade på de barn vi är med och vi kan lita på att våra kollegor gör något annat under tiden.

 

I vårt arbetslag är det förskolläraren som ser till att mål blir satta, att vårt förhållningssätt och vår barnsyn överensstämmer med de målen. Vi pratar tillsammans om hur vi ska göra, hur vi tar tillvara på barnens tankar och idéer för att utmana dem vidare. Alla hos oss kan ha ett undervisande förhållningssätt och ta ansvar för barnens lärande och se till att de har det bra på vår avdelning. Tillsammans tar vi alla ansvar för att följa det som vi bestämt, vi har en gemensam syn på uppdrag och förhållningssätt. Detta är något vi alltid diskuterar, som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.


För att bedriva undervisning i förskolan behöver vi ha mål med arbetet, vi måste också ha en stor ödmjukhet och vara
 inlyssnade för vad det är som är viktigt för barnen, vad som upptar deras utforskande och deras lek. Det är där vi hittar nycklarna till det arbete vi ska göra tillsammans. Att alltid utgå från barnens intresse och tankar, och ibland också så nya frön av tankar hos dem är en fin balansgång för oss. Vi behöver ha en närvaro bland barnen, reflektera tillsammans och ta tillvara på fler stunder i vår utbildning. Tillsammans behöver vi säkerställa att det vi gör utgår från våra styrdokument och ifrån varje barns bästa, vi behöver sluta utgå ifrån våra tyckanden och förlita oss på vårt uppdrag. 


Vi önskar alla en vilsam jul. Hoppas vi hörs!

Josefin och Sofie

Hemsida: Forskolepodden.se

Instagram: Forskolepodden

E-post: kontakt@forskolepodden.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s