24. Systematiskt kvalitetsarbete

 

Skärmavbild 2019-11-30 kl. 21.05.08

 

Presentation

IMG_1096

Jag heter Malin Andersson och arbetar idag som biträdande rektor. Jag ansvarar tillsammans med en kollega för 7 förskolor i Område Centrum i Åstorp. Våra förskolor består till stor del av barn som pratar flera språk och vi har både barn och medarbetare från en mängd olika länder och kulturer. Vi har valt att alltid rikta våra förskolor mot att fokusera på att arbeta med kommunikation och språk som grund. På alla förskolor arbetar vi med TAKK och med bildstöd i rutinsituationer, vardagssituationer och i undervisningen.

Häromdagen träffade jag mina 7 lärledare som har ett utökat ansvar för den pedagogiska utvecklingen på sin förskola. Vi träffades alltid på en heldags konferens i slutet av varje termin för att summera terminen och för att reflektera över vilka effekter som vårt medvetna arbete har gjort på barnens utveckling och lärande.

För tre år sedan startade vi tillsammans på alla våra förskolor upp ett förändringsarbete där vårt systematiska kvalitetsarbete är det som ligger till grund för allt vårt arbete och är anledningen till att vi tycker att alla våra barn har en jäkligt bra förskola!

 

Driva, Stötta och Kontrollera

Som chef och rektor för förskolan anser jag att jag har tre viktiga huvuduppgifter att genomföra för att få det systematiska kvalitetsarbetet att fungera och bygga på barnens perspektiv. Min roll handlar om att Driva, Stötta och kontrollera.

På varje förskola har vi en förskollärare som har ett utökat ansvar för att driva den pedagogiska utvecklingen – en så kallad lärledare vi har också en arbetslagsamordnare på varje förskola som håller i allt det organisatoriska. Lärledarna träffas en gång var 4:e vecka för att diskutera hur de ska driva det systematiks kvalitetsarbete, dela med sig av goda exempel och reflektera om läroplanens innehåll, teoretiska perspektiv och undervisning.

Vi har valt att dela upp året i perioder utifrån de olika behov som finns på de olika förskolorna. Ofta väljer vi språk som en grund eftersom alla förskolor har stora behov av språkligt arbete. Efter det sätter alla arbetslag upp kriterier för hur de tycker att verksamheten ska se ut när målet är uppnått. Efter det diskuterar arbetslaget vilka insatser som krävs för att de ska komma dit och sist sätter de upp målet. Varje vecka följer sedan arbetslaget upp arbetet med hjälp och stöttning av en processplan utifrån frågeställningarna: Vad har ni gjort, Vilka effekter kan ni se? Hur går ni vidare? Förskollärarna gör även processplaner utifrån sin undervisning. Efter 4:a veckors arbete träffar jag varje arbetslag för att kontrollera hur det har gått, vad de har gjort och hur de nu ska arbeta vidare. Efter 8 veckor avslutar vi perioden med en kort analys av våra effekter. Nådde vi de kriterier som vi trodde att vi skulle nå? Varför gjorde vi det? Varför gjorde vi inte det?

 

Systematiskt kvalitetsarbete arbete gör skillnad för varje barn

På konferensen häromdagen bad jag lärledarna att tillsammans försöka summera vad det är för faktorer som vi genomför i Område centrum som faktiskt påverkar barnen och deras utbildning.

De fick gemensamt plocka ut 5 faktorer som de tror gör störst skillnad i vårt arbete och den första de valde handlade om vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete.

De beskriver vårt systematiska kvalitetsarbete så här:
Vi har ett likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete på alla våra förskolor.
Vi är insatta i arbetet och vi har en gemensam kunskap om hur vi ska arbeta.
Vi har gemensamma mål i arbetslagen, gemensamma processplaner, insatser och kriterier som vi har varit med och utarbetat och tagit fram utifrån barnens behov och intressen.

Det systematiska kvalitetsarbetet med mål utifrån läroplanen ger barnen en likvärdig utbildning.

Det ger verksamheten kvalité. Även för oss blir arbetet synligt och vi kan delge varandra i område centrum. Det ger oss möjlighet att utforma verksamheten utifrån varje förskolas behov. Vi har en gemensam teoretisk grund att stå på och allt vi gör skapas utifrån barnens behov.

IMG_1792

Tydliga mål, kriterier, insatser och systematiska uppföljningar med undervisning som grund i verksamheten ger barnen möjligheter till en kvalitativ utbildning helt enligt läroplanen. Fokusområden utifrån språk och kommunikation skapar likvärdighet i hela området och på alla våra förskolor. Analys och reflektion skapar kvalitet och påverkar även professionen så att barnen får tillgång till förskollärare, barnskötare och övrig personal som ser alla barnens behov, likheter och olikheter och tillsammans skapar en verksamhet som gör skillnad för varje unge. 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s