BOKEN

Det var efter mina workshops och alla tid som jag fick lägga ner på att skapa ”how to kompendium” till pedagogerna som jag fick idéen kring min bok. Jag upplevde att det saknades en bok som tydligt och konkret lyfte upp digitalitet och hur man kunde arbeta med alla de olika digitala verktygen. Det saknades en bok som nådde ut till alla pedagoger, oberoende på vilket förkunskap de hade för det digitala. Där och då beslutade jag mig för att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter och då inte bara på sociala media. Utav även via en bok där pedagoger skulle finna allt på en och samma plats.

Kort om bokens innehåll.

Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?

I dag föds barn in i en digital värld som är präglad av olika sorters digital teknik och ett ständigt informationsflöde. Det ställer nya krav på dig som arbetar som pedagog i förskolan. Förhoppningen med boken är att jämna ut de kompetensklyftor som finns gällande pedagogers digitala färdigheter och ge stöd i digitaliseringsarbetet.

Första delen av boken inleds med ett resonemang kring digitalitet, adekvat digital kompetens och barns integritet samt pedagogernas roll, det kollegiala lärandet och pedagogisk dokumentation.
I bokens andra del får du ta del av konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt som skapar förutsättningar för att främja barns lärande med stöd av digitala verktyg.
Bokens tredje och avslutande del innehåller steg-för-steg-anvisningar till hur du använder de olika apparna.

Efter många förfrågningar så finns boken nu att förboka. 

FÖRBOKA BOKEN HÄR

Min ambition är att ni som pedagoger finner innehållet i boken inspirerande och att den leder till nya insikter, gemensamma reflektioner och vidare arbete med digitala verktyg – utifrån era barns processer och utbildningens styrdokument. 

/ Nea Elyoussoufi