15. Språk-, läs- och skrivutveckling

15.  Språk-, läs- och skrivutveckling

PresentationJag heter Ann S. Pihlgren, jag är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som forskningsledare i Ignite Research Institute. Det innebär att jag forskar, bland annat om förskolans undervisning och det som kallas didaktik, undervisningslära. Jag arbetar också med utvecklingsarbeten och möter ofta förskolepedagoger i kortare föreläsningar eller längre utvecklingsprojekt. Vid det här laget har [...]

14. Torget

14. Torget

Presentation  Jag heter Linda Eriksson Båge. Jag är utbildad förskollärare och ateljerista. Jag har även utbildningar inom digital kompetens och studenthandledare i ryggsäcken. Idag arbetar jag som torget-pedagog på en 6-avd förskola i mellersta Sverige. Jag har även arbetat som IKT-pedagog för kommunens alla skolverksamheter. I dag arbetar jag som förstelärare med inriktning digitalisering 40% [...]

13. Drama och digitalitet

13. Drama och digitalitet

  Presentation Vi är Sara och Linda, två förskollärare som älskar att kombinera det estetiska med det digitala i undervisningen. Vi spelar gärna teater med och för barnen och det har under åren utvecklats till ett arbetssätt vi använder i vår undervisning. På Instagram, Facebook och youtube delar vi med oss av vårt arbetssätt och [...]

12. Lärmiljö

12. Lärmiljö

  Presentation Mitt namn är My J Swahn och jag arbetar för närvarande som pedagogisk utvecklingschef. Det är ett roligt och utmanande arbete där jag dagligen får användning av de erfarenheter som mina tidigare arbeten som ateljérista och förskolechef har gett mig. Vilka ämnen brinner du för? Jag vill fortsätta vara nyfiken på pedagogik i [...]

11.Reflektionskultur

11.Reflektionskultur

  REFLEKTERANDET I FÖRSKOLAN -EN LÄRANDE PROCESS Vad kan reflektion betyda? Hur reflekterar vi? Hur använder vi den här värdefulla men ibland knappa tiden? Hur blir reflektionen en lärande process? Jag heter Maria Elbrand (instagram: @denforundrade). Jag är förskollärare och arbetar i barngrupp med 1-2 åringar på en förskola i Södertälje. Jag har även ett uppdrag [...]

10. Undervisning med de yngsta

10. Undervisning med de yngsta

  Presentation Sara Krokström, Förskollärare och Utvecklingspedagog Vaxholms Stads förskolor. Jag arbetar för och med förskolans yngsta barn och har en stark övertygelse om att små barn kan göra stora saker, om vi vuxna bara låter dem prova. Jag brinner för att skapa spännande möjligheter till lärande och utforskande för barnen samt möjliggöra barnens självständighet. [...]

9. Demokrati

9. Demokrati

Presentation Mitt namn är Martina Lundström. Jag är pedagogista, pedagogisk rådgivare och författare till böckerna ”Det synliga barnet” och ”Den synliga förskolan”. Det jag brinner mest för är frågor som rör demokrati och då framförallt barns rättigheter och jämlikhet i relation till oss vuxna. Demokrati i förskolan handlar om just alla människors lika värde och [...]

8. Utomhuspedagogik

8. Utomhuspedagogik

Presentation  Jag heter Anki Sandelin och jag är lärare inom småbarnspedagogik med inriktining på utomhuspedagogik. Jag jobbar med 3-5 åringar på friluftsavdelningen Skogsnissarna och vår verksamhet sker utomhus i vår kåta, i närmiljön eller i skogen. Ibland går vi på tur lite längre bort, ibland samarbetar vi med skolan intill, men vi är i princip [...]

7. Flerspråkighet

7. Flerspråkighet

' Presentation Vi är två förskollärare som heter Monica och Maria. Monica har arbetat i 22 år, de senaste 16 åren har Monica arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Maria har 14 års erfarenhet av yrket och har bara arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har de senaste 5 åren arbetat tillsammans på en avdelning med [...]

6. Digitalisering

6. Digitalisering

  Presentation Mitt namn är Susanne Kjällander och jag är legitimerad grundskollärare och har jobbat drygt 7 år som klasslärare på låg- och mellanstadiet. Jag disputerade 2011 och de senaste 15 åren har jag jobbat som forskare och lektor på Lärarhögskolan och på Stockholms Universitet. Vilket ämne brinner du för? Barns lärande i förskola och [...]